Polityka prywatności i plików cookie

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z Serwisu internetowego https://studio-bugno.pl. Określa także rodzaj, zakres, sposoby korzystania z cookies oraz prawa i obowiązki Użytkownika.

Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe będą gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

1 Definicje

 1. Administrator – Wacław Bugno, ul.11 Listopada 9a, 38-300 Gorlice
 2. Serwis – serwis internetowy dostępny na stronach www pod adresem https://studio-bugno.pl
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość strony.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z późniejszymi zmianami.

2 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Administrator.
 2. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych w Serwisie
 3. Dane Osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika lub na podstawie innych przepisów prawa w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, w celu wykonania usługi, sprzedaży lub zapisania na newsletter. Przetwarzanie danych odbywa się tylko i wyłącznie za zgodą Użytkownika wyrażoną podczas zapisu lub zamówienia.
 5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, w szczególności prawo dostępu do danych, poprawienia danych, ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych i usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym).

3 Gromadzone informacje

 1. Podczas korzystania z Serwisu automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. np: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (ciasteczka) oraz system Google Analytics, a także mogą być zapisywane w logach serwera.
 2. Pliki cookies (ciasteczka) to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia w czasie korzystania z Serwisu zapamiętujące preferencje Użytkownika.
 3. Użytkownik może zrezygnować z cookies, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce stron www. Wtedy korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu może być utrudnione lub niemożliwe.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Administratora na jego urządzeniu odpowiednim ustawieniem swojej przeglądarki.
 5. Użytkownik może w każdej chwili usunąć istniejące pliki cookies ze swoich urządzeń, przy pomocy programów, ustawień lub narzędzi dostępnych w ramach swojego systemu operacyjnego.
 6. Korzystanie ze Serwisu wiąże się z przesłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Serwis, które jest zapisywane w logach serwera. Zapisywane są m.in.: adres IP Użytkownika, datę i czas logowania do serwera, informacje o używanej przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi serwera służą do zarządzania Serwisem, a ich zawartość nie jest ujawniania nikomu poza osobami zarządzającymi serwerem.
 7. Dane zapisane w logach serwera nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi podmiotami korzystającymi z Serwisu ani nie są wykorzystywane w celu identyfikacji Użytkowników.
 8. Serwis może korzystać z następujących wtyczek firm zewnętrznych:
 • System wysyłki newslettera Mailerlite – polityka prywatności
 • Serwis Facebook – polityka prywatności
 • Serwis Instagram – polityka prywatności
 • Narzędzia analityczne Google Analytics polityka prywatności, zbierające anonimowe informacje na temat ruchu i odwiedzin strony, wykorzystując własne pliki cookies.
 • System komentarzy Disqus – polityka prywatności.
 • Może również umieszczać własne pliki cookies, ułatwiające korzystanie z Serwisu.

4 Cel wykorzystania danych

Dane podane przez Użytkownika lub zbierane automatycznie mogą być wykorzystywane dla:

 1. Dostosowania wyświetlanych informacji do preferencji użytkownika
 2. Prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa stron www
 3. Celów marketingowych
 4. Monitorowania stanu sesji
 5. Prowadzenia analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń stron www

5 Postanowienia końcowe

 1. W niniejszym dokumencie mogą nastąpić zmiany, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój samego Serwisu. Obowiązuje wersja Polityki Prywatności aktualnie dostępna w Serwisie.
 2. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące i plików cookies prosimy kierować na adres: studio@bugno.pl